Registerutdrag

Hantering av registerutdrag för studenter

Studenten ska alltid vissa upp ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister som gäller för personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Syftet med lagstiftningen är att stärka barn och ungas skydd mot sexuella och andra grova brott. Utdraget begränsas till uppgifter om brott som innebär allvarliga kränkningar av andra människor.

Registerutdraget är utformat för att vara svårt att förfalska, det är tryckt på kraftigt papper med vattenstämpel och Rikspolisstyrelsens vapen i färgtryck. Sidnummer, sidan 1 av 1, längst upp till höger.

Om studenten begär tillbaks originalet måste ni lämna tillbaks det till studenten. Om inte, så behåller ni originalet, annars tar ni en kopia på utdraget eller gör en tjänsteanteckning som sparas. Handlingarna gäller för regler för offentlighet, kopior eller anteckningar förvaras så ni har kontroll på dem. Om något mot förmodan skulle hända måste dessa handlingar kunna uppvisas.

Vad kan hända om ni inte begär in ett registerutdrag? Praktikplatsen kan vid överklagande av 10 kap kommunallagen upphävas. Skolinspektionen kan även kritisera beslutet om praktikplatsen.

Lagen innebär dock inget förbud mot att ge praktik till en student som lämnat in ett registerutdrag med anteckning om brott. Bedömningen görs av rektor/förskolechef.

När det gäller att ta emot en student så kan det göras med förbehåll om vad registerutdraget kan visa. Vilket är en självklarhet i Ekerö kommun.

Ett utdrag får var upp till ett år gammalt och det kan ta upp till två veckor att få ett registerutdrag, vilket innebär att studenterna och studentens handledare alltid måste ha kontroll på att utdraget är giltigt. Utdraget måste därför kontrolleras inför varje VFU period.

 

Här hittar du blanketten

Här kan du läsa mer.

Skolverket

Skollagen   (2010:800) Kap 2 § 31-33