Barn- och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheter som förskola, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Barn och utbildningsnämnden är en så kallad beställarnämnd. Det innebär att nämnden ger uppdrag om eller beställer verksamhet.

Några viktiga ansvarsområden för barn och utbildningsnämnden:

  • formulera mål och prioriterade utvecklingsområden för verksamheterna
  • uppföljning och utvärdering av kvaliteten i verksamheterna
  • tillsyn av fristående förskolor
  • pengen eller ersättningsnivåer till de olika verksamheterna

För driften av de kommunala förskolorna och skolorna finns en produktionsstyrelse som är kommunstyrelsen och en kommunal produktion som leder den styr verksamheten utifrån de mål som barn och utbildningsnämnden fastställt.

Barn och utbildningsnämnden har 13 ledamöter och lika många ersättare. Ordförande är Lena Gerby (m).

Här kan du ta del av de aktuella ledamöterna i Barn- och utbildningsnämnden.