Stipendier

Barn- och utbildningsnämndens stipendier

  • Karin och Gösta Rittners stipendiefond

Stiftelsen syftar till att genom stipendier till studerande ungdom stödja deras utbildning. Stipendiet är uppdelat i två delar.

Bille Rittners stipendium delas ut till någon studiebegåvad ungdom med hemvist i Ekerö kommun som hjälp till högre studier

Karin och Gösta Rittners stipendium delas ut till någon studiebegåvad ungdom med hemvist i Färingsö församling exempelvis som ett bidrag till utbildning.                   

Ansökan om stipendiet eller förslag till stipendiater ska skickas/lämnas till: Ekerö kommun, Barn- och utbildningsnämnden, Box 205, 178 23 Ekerö.

Barn och utbildningsnämnden utlyser stipendierna i mars/april, sista ansökningsdag är 25 april. Nämnden föreslår stipendiater till stiftelsen senast under maj månad. Beslut tas den 8 juni vid sammanträde i stiftelsen Karin och Gösta Rittners stipendiefond som förvaltas av Handelsbankens Kapitalförvaltning, Stiftelsetjänst.

Upplysningar om stipendiet lämnas av Barn- och utbildningsnämnden, Ekerö kommun.

Hallenstiernska donationsfonden

Enligt statuterna för fonden gäller att:

”Avkastningen av fonden ska användas till undervisningsmateriel åt fattiga barn från Norrby gård om kostnaderna inte betalas av skolan eller till hjälp till barn från Norrby gård eller från gårdar som avstyckats från Norrby gård som efter avslutad skolgång vill lära sig ett hantverk.”

Samråd ska ske med Norrby gårds ägare och kyrkoherden i församlingen om tillgångarnas användande.

Ansökan om stipendiet eller förslag till stipendiater ska skickas/lämnas till: Ekerö kommun, Barn- och utbildningsnämnden, Box 205, 178 23 Ekerö