Tillsyn

Ekerö kommun har enligt skollagen ansvar för tillsyn vid fristående förskolor, skolbarnsomsorg och familjedaghem som bedriver verksamhet i kommunen