Likabehandling

Det systematiska arbetet mot diskriminering och kränkningar samt för likabehandling regleras i diskrimineringslagen samt i skollagen. Varje enhet ska årligen ta fram planer för Likabehandling och mot kränkande behandling. Planerna kan samsas i samma dokument och därmed omfattar planen bägge områdena och blir därmed en "Plan för Likabehandling och mot kränkande behandling.

Detta arbete regleras sedan 1 juli 2009 genom lagstiftning och sedan 1 juli 2011 genom skollagen SFS 2010 800.

I arbetet med att ta fram planen ska personal, elever / barn samt föräldrar involveras. Utgångspunkten för varje enhets plan är en för året aktuell kartläggning av det psykosociala klimatet, geografin samt andra perspektiv med utgångspunkt i de i diskrimineringslagen formulerade diskrimineringsområdena.

Om du vill ta del av en skolas eller förskolas Likabehandlingsplan ber vi dig kontakta den aktuella enheten alternativt söka planen på den aktuella enhetens hemsida under Likabehandling