2017-04-19 Vuxenutbildning | Utbildning och barnomsorg

Ekerö Vuxenutbildning & Jobbcenter

Torsdag 20 april - fredag 21 april är vuxenutbildningen stängd, telefontiden på torsdag utgår.

Även Jobbcenter är stängt på fredag 21/4 - dock är feriepraktikens telefontid 13-14 öppen.