2018-10-16 Vuxenutbildning | Utbildning och barnomsorg | Näringsliv och arbete

Nu kan du söka till yrkesförarutbildning

Idag finns en stor efterfrågan på yrkesförare!

Stockholms läns kommuner kommer 2019 att samverka för att försöka matcha behovet.

Välkommen att söka!

Planerad kursstart vt-19

7 januari, ansök senast 11 november 2018

18 mars 2019, ansök senast 20 januari 2019

Mer information om ansökan