2017-11-21 Utbildning och barnomsorg | Info | Öar utan gränser

Stipendium för insatser mot diskriminering och kränkande behandling

Nu är det dags att nominera nästa års stipendiemottagare för insatser mot diskriminering och kränkande behandling.

Barn- och utbildningsnämnden anser att det är angeläget att lyfta fram goda exempel på främjande och förebyggande arbete. Syftet med detta pris/stipendium är att bidra till att utveckla värdegrundsarbetet med fokus på insatser mot diskriminering och kränkande behandling.

Nomineringar och ansökningar ska göras senast den 7 januari 2018.

Utdelning av pris/stipendium sker under Galan.

Ni kan läsa mer och skicka in en nominering här.

Läs mer om Galan