Vad sker nu?

Nu är det några datum du måste komma ihåg och några saker du måste fixa. Vi har gjort en checklista till dig:

  • Utdrag från belastningsregistret

Anställning inom omsorg, förskola, skola eller fritidshem

Du som har fått en plats inom omsorg, förskola, skola eller fritidshem, måste ta med ett utdrag ur belastningsregistret på din första dag. Om du inte har med dig utdraget, har arbetsgivaren rätt att säga att du inte får göra din feriepraktik där. 

Beställ utdraget så snart du kan, gärna via e-post eftersom det går snabbare. Om det är nära inpå din praktik är det bra om du anger att det är brådskande. Om du ändå är osäker på att du hinner få utdraget i tid innan din första praktikdag, ta kontakt med din handledare och informera om läget.  

Visa upp ditt utdrag till arbetsgivaren, oöppnat!

Om du inte har belastningsregister kan du inte börja jobba!

  • Obligatorisk introduktionsdag 27 maj.

Välkommen på introduktionsdag, mån den 27 maj klockan 16:30.

Plats: Erskinesalen, Ekerö kulturhus bredvid Biblioteket i Ekerö Centrum

  • Blanketten Nordea anmälan/ändring av löntagaruppgifter (ta med ditt kontonummer)
  • Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag.
  • Tidrapport

 Du får dessutom mer utförlig information från Ekerö kommun och möjlighet att ställa frågor. Om du inte kommer kan du inte börja din praktik!

  • Kontakta din handledare senast vecka 23

Du ska senast under vecka 23 kontakta din handledare för att komma överens om när du ska vara på arbetet första dagen.