Sommarskola 2017

Även i år blir det sommarskola för elever i Ekerö kommuns kommunala skolor som lämnar åk 8 och 9. Sommarskola erbjuds till:

  • Elev på IVG som saknar betyg i matematik, svenska och engelska
  • Elev i åk 9 som saknar betyg i matematik, svenska och engelska
  • Elev i åk 8 som saknar betyg eller som allmänt behöver stärkas i matematik, svenska och engelska

Elever som saknar betyg kommer att prioriteras vid stort antal sökande.

Sommarskolan pågår:
12 juni - 16 juni
19 juni - 21 juni
26 juni - 27 juni

Undervisningen omfattar som minst 30 timmar under den tiden. Ämnen som kan studeras är matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk.

Anmälan till sommarskola görs på nedanstående blankett senast 2 juni (blanketten skickas/lämnas till rektor på placerad skola). Blanketten finns även att hämtas på skolan. Elever som beviljas plats i sommarskolan får bekräftelse under vecka 23.

Anmälningsblankett - Sommarskola