Studie och yrkesvägledning

Elever på grundskolenivå
Elever på grundskolenivå och deras föräldrar är välkomna att kontakta studie- och yrkesvägledarna på respektive grundskola för information och vägledning inför val av vidare studier.

Elever i gymnasieskola
Elever i gymnasieskola och deras föräldrar ska kontakta den egna gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare.

Elever på Individuella Gymnasiet  och deras föräldrar kontaktar studie- och yrkesvägledare Simone Lamke

Vuxenstuderande/komvux
Vuxenstuderande som vill ha information och/eller vägledning om studier, ansökan, studiestöd och yrken är välkomna att kontakta studie- och yrkesvägledarna via e-post Vuxenutbildningen eller på telefontid, mån-tis kl. 14-15 och ons-tors kl. 10-11, tfn 08-124 574 00.

Läs Skolverkets allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering, allmänna råd.