Studie och yrkesvägledning

Elever på grundskolenivå
Elever på grundskolenivå och deras deras vårdnadshavare är välkomna att kontakta studie- och yrkesvägledarna på respektive grundskola för information och vägledning inför val av vidare studier.

Elever i gymnasieskola
Elever i gymnasieskolan och deras deras vårdnadshavare ska kontakta den egna gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare.

Vuxenstuderande/komvux
Vuxenstuderande som vill ha information och/eller vägledning om studier, ansökan, studiestöd och yrken är välkomna att kontakta studie- och yrkesvägledarna via e-post Vuxenutbildningen eller på telefontid, mån-tis kl. 14-15 och ons-tors kl. 10-11, tfn 08-124 574 00.

Läs Skolverkets allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering, allmänna råd.