Studie och yrkesvägledning

Skollagen (2010:800) ställer krav på studie- och yrkesvägledning. Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.

Den studie- och yrkesvägledning som bedrivs inom skolan ska betraktas utifrån vid respektive sväv bemärkelse (Skolverkets tolkning).

SYV- hela skolans ansvar

SYV i vid bemärkelse är hela skolans ansvar och omfattar undervisning, kontakter med arbetslivet, informationstillfällen, elevernas utvecklingssamtal med lärare, besök på gymnasiemässor mm. All personal på skolan kan på olika sätt bidra till att ge eleverna stöd, erfarenheter och kunskaper inför kommande studier och arbete.

SYV - vägledarprofessionens ansvar

SYV i snäv bemärkelse omfattar den individuella vägledningen som ges i form av vägledningssamtal. I samtalet stödjs eleverna att aktivt analysera och formulera sina intressen, mål, möjligheter, behov och begränsningar. SYV i snäv bemärkelse innebär också att ge eleverna neutral, saklig, och relevant information samt att synliggöra karriärvägar och på det sättet formulera och komma fram till väl underbyggda val.  

 

Vägledningsenheten

I Ekerö kommun är studie- och yrkesvägledarna centralt organiserade till en vägledningsenhet med gemensam chef. Studie- och yrkesvägledarna har sin arbetsplats ute på skolorna där de är verksamma. 

Elever på grundskolenivå
Elever på grundskolenivå och deras deras vårdnadshavare är välkomna att kontakta studie- och yrkesvägledarna på respektive grundskola för information och vägledning.

Elever i gymnasieskola
Elever i gymnasieskolan och deras deras vårdnadshavare ska kontakta den egna gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare.

Vuxenstuderande/komvux
Vuxenstuderande som vill ha information och/eller vägledning om studier, ansökan, studiestöd och yrken är välkomna att kontakta studie- och yrkesvägledarna via e-post Vuxenutbildningen eller på telefontid, mån-tis kl. 14-15 och ons-tors kl. 10-11, tfn 08-124 574 00.

Läs Skolverkets allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering, allmänna råd.