Elevpraktik, PRAO

PRAO- Praktisk Arbetslivs Orientering

PRAO är en förkortning av begreppet Praktisk Arbetslivsorientering. I Ekerö kommun går eleverna vanligtvis ut på PRAO under två veckor i år 8 och denna period är ofta ungdomarnas första längre erfarenhet av arbetslivet och ett yrke.

Syftet med Prao är:

  • att ge eleven kunskaper och erfarenheter för att kunna ta ställning till frågor som rör den egna framtiden
  • att ge eleven en inblick i arbetslivet och dess krav och möjligheter
  • att bidra till ökad självkännedom och självinsikt

På praoplatsen får varje elev en handledare. Vanligtvis följer eleverna arbetsplatsens tider och naturligtvis dess regler. Arbetet får dock inte börja före kl. 06.00 eller sluta efter kl.19.00 och eleven får inte arbeta mer än 7 timmar/dag (rasterna borträknade). Sjukanmälan görs både till arbetsplatsen och till skolan.

Eleverna ska själva hitta sin praoplats, fördelen med det är att de då har större möjlighet att komma till en arbetsplats de själva vill. Exempel på branscher som gärna tar emot praoelever är bl.a. dessa:

  • Handeln
  • Restaurang, café och konditori
  • Förskola och skola
  • Sjukvård
  • Äldreomsorg

När praoplatsen ligger inom pendlingsavstånd utgår reseersättning om eleven inte har busskort och avståndet mellan hemmet och arbetsplatsen är längre än 4 km. Ersättningen betalas ut i efterhand då en undertecknad blankett för reseersättning samt kvitton har lämnats in till skolan.

Under PRAO-perioden är eleverna helförsäkrade via en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt, året runt. Information om arbete för barn under 18 år samt om riskfyllda och förbjudna arbetsmiljöer får du på Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se

Mer information om hur prao fungerar och vilka regler just din skola har hittar du på skolans hemsida.