Vuxenutbildning

Inom den kommunala vuxenutbildningen kan du studera på grundläggande- och gymnasienivå. Det finns ett brett utbud av teoretiska och yrkesinriktade kurser.

Undervisningen är kostnadsfri men kurslitteraturen får du bekosta själv. För vissa yrkesinriktade kurser tillkommer även kostnad för skyddskläder.

Det är du som bestämmer på vilket sätt du vill studera utifrån vad som passar bäst – om du vill studera i grupp och ha lärarledda lektioner eller om du vill studera på distans via dator hemifrån.

För närvarande bedrivs ingen undervisning på Ekerö. Om du vill studera i grupp söker du via en annan kommun och gör en webbansökan på resp. kommuns hemsida tex. Stockholm, Solna, Sundbyberg eller någon annan kommun.  Läs mer under utbildningar.

Obs! Distansstudier ansöker du till på blanketten som finns under distans.

Behörighet till komvux

Du som är folkbokförd i Ekerö kommun kan söka kurser fr o m andra kalenderhalvåret det år du fyller 20. Du som har slutbetyg från gymnasiet får börja studera även om du är under 20 år.

För att vara behörig till kurser inom komvux ska du dels sakna de kunskaper kursen ska ge och dels ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Du kan endast läsa kurser som du inte har ett godkänt betyg i sedan tidigare.

Urval

På grundläggande nivå (motsvarande grundskola) har du en rättighet att få studera under förutsättning att du saknar de kunskaper som normalt uppnås i grundskolan.

På gymnasienivå finns ingen platsgaranti. Om det är fler sökande än det finns plats för görs ett urval. Den med kort utbildning har företräde framför den med längre enligt 3 kap 8§ i Förordning om kommunal vuxenutbildning.