Bygga, bo och miljö

Vi hjälper dig gärna i alla de boendefrågor vi jobbar med. Här på sidorna kan till exempel du som funderar på att bygga hus ta en titt på vad som gäller för bygglov eller de nya bostadsområden som planeras. Inför husbygget kan du sedan till exempel ta hjälp av kom­munens kostnadsfria energi­rådgivare med att välja uppvärmnings­system och du kan ta reda på mer om vår kommunala service som renhållning, vatten och avlopp. Har du någon fråga som gäller din boendemiljö kan du också vända dig till oss. Välkommen!

Nyheter

 • Bild över bostadsområde 2020-10-15 Bygga, bo och miljö | Info

  Mätsäsongen för radon har börjat

  Den 1:a oktober börjar mätsäsongen för radon

 • 2020-09-18 Bygga, bo och miljö | Info

  Skogsarbete på Jungfrusundsåsen

  Skogssällskapet har börjat gallra skog i området Jungfrusundåsen. Detta jobb är en fortsättning på förra årets...

 • 2020-09-16 Bygga, bo och miljö | Info | Badhuset

  Lokalprogrammet klart för Ekerö Badhus

  Baserat på fullmäktiges program och i nära samverkan mellan entreprenör och Ekerö kommun har ett lokalprogram tagits...

 • 2020-08-17 Trafik | Bygga, bo och miljö | Info

  Felparkerade bilar och fordonsflytt

  Den senaste tiden har kommunen tagit emot många frågor kring vad som gäller vid bortforsling av förstörda och/eller...

 • 2020-08-10 Bygga, bo och miljö | Avfall | Info

  Köbildning vid Skå Återvinningscentral

  Teknik- och exploateringskontoret är medveten om köproblematiken till Skå Återvinningscentral. Det har i vissa fall...

Visa alla nyheter