2020-09-18 Bygga, bo och miljö | Info

Skogsarbete på Jungfrusundsåsen

Skogssällskapet har börjat gallra skog i området Jungfrusundåsen. Detta jobb är en fortsättning på förra årets gallringsjobb som blev alltför omfattande.

Ovanligt många träd har dött i skogarna då det regnat väldigt, väldigt lite. Granar som är torkstressade har angripits av en skalbagge, granbarkborren, som dödar trädet. För att inte de döda träden ska utgöra fara för människor och för att försöka stävja spridning kommer det att avverkas där det är angrepp, på kommunens mark på Jungfrusundsåsen (se rött inringat område). Arbetet sker med mestadels skogsmaskiner, men även med skogsarbetare. Fällt virke och det mesta av grenar kommer att avlägsnas. Jobbet beräknas pågå under en period på två till tre veckor i skogen.

OBS ! Under pågående arbete ber vi er att inte vistas nära maskinen eller vid träd som fälls. Likaså får t ex inte barn klättra i vältorna.

Vid önskemål, frågor eller synpunkter ring snarast Skogssällskapet Peter Wieslander 070-671 29 35 alt maila peter.wieslander@skogssallskapet.se alt Marie Dahlstrand Wickström 0155-290470. Övergripande frågor Ekerö kommun Kersti Burm 08-124 571 00.