Påverka politiken

Det finns många möjligheter för dig som bor i kommunen att delta i det politiska livet och att påverka politiken. Det enklaste är naturligtvis att gå med i ett politiskt parti och att rösta men det finns också andra sätt man kan engagera sig.

Sverige med alla sina 290 kommuner är en representativ demokrati. De röstberättigade invånarna röstar fram de partier och de personer som ska företräda invånarna i olika politiska församlingar.

I Ekerö kommun finns det i dag åtta partier som är representerade i kommunfullmäktige, kommunens högsta politiska organ. Där fattas de avgörande besluten som påverkar utvecklingen av Ekerö kommun.

Att delta i valen, att gå med i ett politiskt parti och att försöka påverka såväl partierna som de enskilda förtroendevalda personerna i partierna är därför några sätt att påverka utvecklingen.

Det finns också många andra sätt att delta i och påverka utvecklingen av Ekerö kommun. Att engagera sig i någon lokal grupp, till exempel en föräldraförening eller en samfällighetsförening, är ett annat sätt att också påverka samhällsutvecklingen och också politiken.

Politiska partier
I kommunfullmäktige finns åtta partier representerade. Det är:

 Moderata samlingspartiet

Liberalerna  Liberalerna

 Kristdemokraterna

  Centerpartiet

 Socialdemokraterna

 Miljöpartiet de gröna

 Vänsterpartiet

 Öpartiet

 Sverigedemokraterna

 

Vill du komma till respektive partis webbplats, klicka på partiets logga här ovanför. 

förtroendemannaregistret hittar du kontaktuppgifter till kommunens förtroendevalda.