Ekerö Direkt

Ekerö Direkt är kommunens kontaktcenter, hit kan du vända dig med alla typer av frågor inom kommunens olika verksamhetsområden. 

08-124 571 00

Vad händer när jag ringer?

När du ringer till Ekerö Direkt får du 3 olika menyval (tonval). 

Knappvalsalternativ

Om du har frågor kring:

  • Socialtjänsten och äldreomsorg - tryck 1
  • Barnomsorg och utbildning - tryck 2
  • Bygg, plan, trafik, och miljö - tryck 3

För övriga frågor vänligen vänta kvar

Exempel:

Om du har frågor om förskoleplats så ska du välja knappvalsalternativ 2, barnomsorg och utbildning. Då svarar en av våra servicehandläggare som hanterar dessa frågor.