Den politiska organisationen

Ekerö kommun är en politiskt styrd organisation. Det är befolkningen som i val vart fjärde år väljer företrädare som i sin tur beslutar om verksamhetens inriktning och hur resurserna ska fördelas.

Ekerö kommun styrs under mandatperioden 2019-2022 av en borgerlig minioritet bestående av Nya Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. 

Organisationsskiss för den politiska organisationen.