Viltolycka och skyddsjakt

Vid viltolycka112

I händelse av påkört vilt (älg, vildsvin eller rådjur) är du som bilist skyldig att ringa polisen. Märk ut olycksplatsen med ett märkband, dessa finns bland annat på bilprovningen, eller använd exempelvis en plastpåse. 

Läs mer på: 

Nationella viltolycksrådet: Viltolycka

Polisen: Viltolyckor

Jaktlagen utför skyddsjakt inom kommunens markinnehav

Se nedan kontaktuppgifter till skyddsjaktslagen i Ekerö kommun:

Adelsö-Munsö-Ekerö: 
Jaktledare Robert Möller, tel: 0708-192 796 eller via e-post:robert@mollersverktygsmakeri.se

Färingsö-Lovö: Jaktledare Bo Lindh, tel: 070-580 27 31.


Uppge alltid kontaktuppgifter och ärende till skyddsjaktlaget.

Ekerö kommun tog 2012-05-08 beslut om "skyddsjakt inom kommunens markinnehav". Skyddsjakt utförs av ett jaktlag bestående av jägare med, en av Kommunstyrelsen, utsedd jaktledare. Uppdraget utförs ideellt och ingen ersättning utgår.

Skyddsjägarna bär legitimation och gula varselvästar med texten " Skyddsjakt, Eftersök Ekerö kommun".

Uppdraget innebär i första hand skyddsjakt inom tätbebyggt område.

Skyddsjaktlagen lägger stor omsorg och hänsynstagande vid avskjutningar och fällfångst. All jakt bedrivs så att boende och flanörer inte upplever jakten som störande inom rimlig gräns. Skyddsjakten följer jakt- och vapenlagstiftningen, vilket innebär att friska djur inte jagas utanför av naturvårdsverkets bestämda jakttider.

Exempel på situationer som du som fastighetsägare kan få hjälp med:

  • Grävling som orsakar skador på hus, altan eller förråd.
  • Skabbräv som uppehåller sig nära bostadshus.
  • Rådjur, skyddsjaktlaget har ett särskilt uppdrag att hålla rådjurs stammen på rimlig nivå under jaktsäsongen.
  • Störande kråkfåglar och kanadagäss (vid badplatser).

För att slippa problem med dessa djur uppmanar vi kommuninnevånarna att inte mata/utfodra vilda djur. Lägg därför inga matrester och frukt i öppen kompost.

Läs mer:

Länsstyrelsen: Jakt och vilt